Aluminiumhydroxid

Aluminiumhydroxid eller AlO(OH) er et tillægsstoffer|tillægsstof der anvendes som adjuvant i lægemidler. Aluminiumhydroxidadjuvans anvendes i human- og veterinære vacciner. Det aktiverer Th2-immunresponser, herunder IgG og IgE-antistofresponser. Det anvendes også til isolering af visse serumkomponenter, såsom blodkoagulationsfaktorer.

Partikler har gennemsnitlige dimensioner på 4,5 2.2 10 nm. De primære partikler danner aggregater på 1-10 mcm.

Funktioner

  • Vaccine adjuvant
  • Adsorbent

Synonymer

Alhydrogel; aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem; aluminium hydroxide adjuvant; aluminium oxyhydroxide; poorly crystalline boehmite; pseudoboehmite; Rehydragel.

Sikkerhed

Aluminiumhydroxidadjuvans er beregnet til anvendelse i parenterale vacciner og betragtes generelt som non-toksisk. Det kan forårsage mild irritation, tørhed og dermatitis ved kontakt med huden. Ved øjenkontakt kan aluminiumhydroxidadjuvans også forårsage rødme, conjunctivitis, og kortvarig mild irritation. Indtagelse af store mængder kan forårsage gastrointestinal irritation med kvalme, opkastning og
forstoppelse. Indånding af det tørrede produkt kan forårsage respiratorisk irritation og hoste. Type I hypersensitivitetsreaktioner efter parenteral indgivelse er rapporteret.

Grænseværdierne for anvendelse i humane vacciner er 0,85 mg aluminium / dosis (FDA) og 1,25 mg aluminium / dosis (WHO).


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *