Trofisk centrum

Sharing is caring

Betegnelse for lokaliseringen af et nervecellelegeme.

Trofisk centrum for:

  • sensitive nervetråde i hjernenerver ligger i ganglier uden for CNS.
  • motoriske fibre ligger i CNS.
  • parasympatiske nervetråde ligger i CNS

Sidst opdateret 5. november 2016