Transcription

Sharing is caring

Transcription er betegnelsen for omdannelsen af DNA til RNA. Transcription minder lidt om replikation, men i stedet for at lave en komplementær DNA-streng laves en komplementær RNA-streng. Denne RNA-streng fungerer som en enkeltstreng og kan anvendes til at syntetisere proteiner ved translation.

I eukaryoter foregår transcriptionen i cellekernen, mens det for prokaryoter foregår i cytosolen.

Udtryk af generne ved transcription sker ved proteinet RNA polymerase II. Syntesen sker 5′ -> 3′, mens DNA-templaten læses 3′->5′. Det resulterende RNA indeholder både exons og introns.

Under transcriptionen anvendes aktivator proteiner, RNA polymerase der syntetiserer RNA, transcriptionsfaktorer og mediatorer.

Efter transcriptionen af DNA til RNA, skal RNA laves om til mRNA. Dette foregår ved splicing, capping og polyadenering. Her klippes alle introns væk og alle extrons klistres sammen igen. Dette foregår ved enzymet RNA splicing. Herudover bliver der tilført en 5′-cap og poly-A-hale på 3′ enden. Det færdige produkt hedder mRNA og kan transporteres fra kernen til cytosolen gennem kerneporer.

Riboswitches kan blokere for produktionen af mRNA, kontrollere translationen af mRNA, dannes udfra mRNA og kan binde metabolitter.

Post-transcriptionelt kontrol består af spliceosomet, diceren og RISC-komplekset.


Sidst opdateret 18. juni 2017