Receptorpotentiale

Sharing is caring

Receptorpotentialet er den gradvise ændring i membranpotentialet i en receptor. Dette sker ved et stimuli, som fører til en ændring i membranens permeabilitet der fører til indstrømning af natrium ioner, hvilket får receptoren til at depolarisere.

Signalet vil herefter sprede sig fra receptoren til det sted hvor aktionspotentialet opstår. Her fændes spændingsstyrede natriumkanaler der åbnes når receptorpotentialet når en vis tærskelværdi.


Sidst opdateret 10. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.