Paracetamolforgiftning

Sharing is caring

Paracetamolforgiftning kan ses ved en overdosis af paracetamol. Det kan både være nyretoksisk og levertoksisk. Det ses oftest ved suicidalforsøg og ellers ved akutte smerter. Indtag på over 8 g giver en levertoksisk reaktion, mens indtag over 20 g giver risiko for død. Det er farligst hvis der går over 1 døgn før behandling.

Toksiciteten forstærkes ved alkoholmisbrug (enzyminduktion) eller malnutrition (lav glutathionmængde).

Ætiologien

Metaboliseringen af paracetamol sker ved 2 veje. Der sker mest en metabolisering til Glucuronsyre-konjugering eller sulfat-konjugering. Herudover sker en smule metabolisering til N-acetylbenzquinonimin (NABQI) og gluthation, der omsættes videre til et non-toksisk produkt. Det er NABQI der er toksisk.

Ved toksisk dosis af paracetamol sker der en ophobning af NABQI der fører til dannelsen af cellulære proteiner der medfører celledød.

N-Acetylcystein er en del af behandlingen der påvirker gluthation og dermed øger forbrændingen til non-toksisk produkt.

Behandling

  • Iværksættes på klinisk indikation
  • Ventrikeltømning + 50 g Aktivt kul
  • N-Acetylcystein i.v. i 20 timer eller mere
  • Kontrol hver 8 time af P-Koagulationsfaktorer II+VII+X og S-ALAT
  • Ved truende leversvigt overflytning til hepatologisk afdeling

Sidst opdateret 14. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.