Osteoporose

Osteoporose er en sygdom, hvor knoglemassen er nedsat og den mikroskopiske knoglestruktur er forringet i en sådan grad, at knoglernes brudstyrke er nedsat, og patienten derfor har øget risiko for knoglebrud.

Hvis osteoporose ses i rygraden øges krumningen, så der kan ses kyfose. Dette gør at ældre med osteoporose i rygraden bliver krumbøjet.

Ætiologi

Ved 30-års alderen peaker knogletætheden og herefter aftager den med alderen. Dette går hurtigere ved kvinder end ved mænd, specielt ved menopausen.

Forekomst

Osteoporose er en folkesygdom – den 8. folkesygdom målt på medicinforbrug. Cirka 25% af alle kvinder og 5% af alle mænd oplever et hoftebrud i deres liv. Der ses ca. 10.000 hoftebrud/år, ca. 300.000 sengedage/år pga. hoftebrud og hospitalsomkostninger er ca. 1 mia/år. Cirka 30% af patienterne med hoftebrud bliver afhængige af andre.

Risikofaktorer

 • Lavenergifraktur i columna, hofte eller underarm (efter 50-års alderen)
 • Tidlig menopause ( Hypogonadisme hos mænd
 • Systemisk glucocorticoidbehandling
 • Familiær disposition (1. grads slægtninge)
 • Anorexia nervosa
 • Primær hyperparathyroidisme
 • Osteogenesis imperfekta
 • Rheumatoid arthrit
 • Langvarig immobilisation

Diagnose

Man skelner mellem primær osteoporose og sekundær osteoporose. Primær osteoporose skyldes enten aldersbetinget osteoporose eller menopausal betinget osteoporose. Sekundær osteoporose skyldes:

 • Genetiske faktorer
 • Endokrine sygdomme
 • Medicin (glukokortikoider, cyclosporiner, kemoterapi)
 • Immobilisation

80% af osteoporose tilfælde er primær, 20% er sekundær.

Behandling

Behandling af osteoporose har to formål:

 • At reducere risiko for fraktur (pga. lav BDM)
 • At forøge BDM

Primær profylakse er Kalk og Vitamin D når man ikke indtager daglige doser.

Sekundær profylakse stiler mod:

 • T-score mindre end 2,5
 • T-score mindre end 1 ved prednisolon på mere end 1 mg dagligt.

Tertiær profylakse ved Lavenergi frakturer i proksimale femur eller columna.

Man bruger ikke østrogen til behandling fordi det giver risiko for brystcancer, iskæmisk hjertesygdom, apoplexia cerebri og lungeemboli.

Man inddeler osteoporosemidler i:

 • Antiresorptive midler der hæmmer knoglenedbrydelse
 • Knogleanabole midler der øger knoglenydannelse

1. valg er alendronat (husk også vitamin D og kalk). 2. valg er zoledronsyre eller denosumab. Andre muligheder er strontiumranelat eller raloxifen.

Antiresorptive midler

Antiresorptive midler kan være:

 • Bisfosfonater, f.eks. alendronat
 • Denosumab
 • Strontiumranelat
 • Selektive østrogenreceptor-modulator (SERM)

Alendronat er det mest anvendte lægemiddel, men denosumab har den største stigning lige nu.

Knogleanabole midler

Knogleanabole midler kan være:

 • PTH-analoger
 • Strontiumranelat

Tilskudsregler

For alendronat er der klausuleret tilskud ved hoftenær fraktur – for andre søges der enkelttilskud. For andre lægemidler end alendronat skal det fremgå hvorfor patienten ikke kan anvende alendronat. PTH-analoger kræver svær osteoporose for at få tislkud.

Pris for 1 års behandling er:

 • Alendronat: 220 kroner
 • Zoledronsyre: 3000 kroner
 • Denosumab: 4500 kroner
 • PTH-analoger: 45000 kroner

Links


Sidst opdateret 14. november 2016