Neurotransmitter

Sharing is caring

Et kemisk stof der anvendes til at overføre et elektrisk impuls fra et neuron til et andet. Det er en kemisk substans, der ved exocytose frigøres synaptisk fra en nerveterminal som reaktion på axonets aktionspotentiale og som overfører (transmitterer) signalet til en anden (postsynaptisk) celle (neuron eller effektororgan). Derved kan signalet kun gå fra præsynaptisk til postsynaptisk.

Neurotransmitteren binder enten til en ionotropisk receptor eller en metabotropisk receptor. En ionotropisk receptor er en receptor på en ionkanal, hvor aktiveringen af receptoren åbner ionkanalen. En metabotropisk receptor er en G-protein koblet receptor der ved aktivering åbner en ionkanal.

En neurotransmitter skal overholde følgende kriterier for at være en neurotransmitter:

 • Syntetiseres i neuronet
 • Oplagres i nerveterminalen
 • Afgives ved depolarisering og afgivelsen skal være Ca-afhængig
 • Stoffet skal direkte medføre postsynaptiske ændringer
 • Findes mekanismer til fjernelse/inaktivering af stoffer

Neurotransmittere kan også forlade den synaptiske kløft og binde til autoreceptorer på neuronet selv eller til synapser i naboneuroner.

Typer af neurotransmittere

Aminer

 • Acetylcholin
 • Noradrenalin
 • Dopamin
 • Serotonin
 • Histamin

Aminosyrer

 • Glutamat
 • Aspartat
 • GABA
 • Glycin

Peptider

 • Enkephalin
 • Beta-endorphin
 • Dynorphin
 • Neuropeptid Y
 • Substans P
 • Neurotensin

Puriner

 • ATP

Gasarter

 • NO

Fjernelse fra synaptisk kløft

Neurotransmittere kan bl.a. fjernes igen fra den synaptiske kløft ved:

 • Enzymatisk nedbrydning, f.eks. Acetylcholin med acetylcholinesterase
 • Reuptake med Præsynaptiske transportere, f.eks. serotonin
 • Fjernelse med astrocytter
 • Diffusion væk fra den synaptiske kløft

Sidst opdateret 14. november 2016