Lateralisation

Sharing is caring

Lateralisering er når den ene hæmisfære dominærer i forhold til den anden i forbindelse med enkelte opgaver.

For en højrehånden vil fordelingen typisk være:

Venstre hemisfære:

  • Opfattelse og dannelsen af sprog.
  • Analyse af orden og varighed.
  • Matematisk og analytisk.

Højre hemisfære;

  • Mere holistisk.
  • Fornemmelsen af rum – geometrisk.
  • Omdanner sensorisk information til en enhed som fx musik, form, farve, ansigt.
  • Indtryk og udtryk af følelser, fx i forbindelse med sprog.

De to hemisfærer er ofte afhængige af hinanden, fx i forbindele med sprog hvor sætningsmelodien dannes i den ene side, mens forståelsen er lokaliseret til den anden side. Man kan også sige at den venstre side husker objekter, mens den højre side husker kategorien.


Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.