Butyleret hydroxytoluen

Butyleret hydroxytoluen (BTH) anvendes som antioxidant i fødevarer. Det anvendes også som stabilisator i laboratoriekemikalier, som f.eks. diethylether.

Data for X
IUPAC navn 2,6-di-tert-Butyl-4-methylphenol
Synonymer BTH, 2,6-di-tert-Butyl-p-cresol, DBHT, dibutylhydroxytoluen, E321
Bruttoformel C15-H24-O
CAS nr. 128-37-0
MV 220,35 g/mol
Densitet
Smeltepunkt 69-70 oC
Kogepunkt 265 oC
Opløselighed
Brydningsindex
log Ko/w
Grænseværdi 10 mg/m3
Langtidseffekter ALL;CSA;MUT;TER

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *