Flux

Sharing is caring

Flux betyder en strømning, der er et begreb der dækker over mængde stof pr. tidsenhed der passerer et bestemt arealenhed, der er vinkelret på strømningsretningen.


Sidst opdateret 10. juli 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.