Flux

Flux betyder en strømning, der er et begreb der dækker over mængde stof pr. tidsenhed der passerer et bestemt arealenhed, der er vinkelret på strømningsretningen.


Sidst opdateret 10. juli 2016