Flussyre

Sharing is caring

Flussyre (HF) er den mest aggressive syre, der kendes. Anvendes i industrien.Meget smertefuld. Ved udsættelse for tynde koncentrationer kan symptomer og skadevirkninger være mange timer om at udvikle sig. Systemisk induceres hypocalcæmi, som er medvirkende til kardielle arytmier, der kan ende som behandlingsrefraktær ventrikelflimmer.

Behandling

Behandles som andre ætsninger med øjeblikkelig skylning med vand. Calcium-ionen er antidoten, kan anvendes som 2,5% Ca-gluconat gel til påsmøring initialt. Perifert på ekstremiteter er langsom lokal arteriel infusion med Calcium-Sandoz titreret efter smerteophævelse den bedste metode (ca. 50 ml over 4 timer til en hånd). Øjne skylles intermitterende med 1% Ca-gluconat (sv.t. Calcium-Sandoz fortyndet 1:10) i 2-3 døgn.


Sidst opdateret 3. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.