Antigenpræsenterende celler

Sharing is caring

Antigenpræsenterende celler (APC) er vigtig for det adaptive immunforsvar. De fanger antigenerfra fremmede mikroorganismer og viser dem til celler fra immunforsvaret og aktiverer dette.

Man skelner mellem:

  • Makrofager
  • Dendritceller
  • B-lymfocytter
  • Visse epiteloide celler i thymus

Alle kerneholdige celler (med få undtagelser) udtrykker MHC I og vil i deres MHC præsentere peptid, der er processeret i cellens cytoplama. De er altså antigen præsenterende. Men vi har af historiske grunde forbeholdt udtrykket en APC til en celle som både udtrykker MHC I og MHC II. Det drejer sig om dendritceller, makrofager, B-celler (kaldes ofte de professionelle antigenpræsenterende celler) og visse epiteloide celler i thymus.

Det drejer sig – specielt for dendritcellerne – om celler, som kan aktivere naive T-celler til effektorceller, enten CD8 positive celler til TC-celler eller CD4 positive celler til TH-celler. De epiteloide celler i thymus er her en undtagelse – de er alene involverede i den positive og negative selektion af umodne T-celler i thymus.

De celler, der alene udtrykker MHC I, vil processere egne eller fremmede cytoplasmatiske proteiner, udstille peptid i MHC I og vil så – hvis det er et ikke-selv peptid – kunne være target-celle (målcelle) for en TC-celle.


Sidst opdateret 6. november 2016