Aktindsigt

Sharing is caring

Aktindsigt er en patients ret til indsigt i alt dokumentation omkring hans behandling, herunder sygeplejenotater, blodprøvesvar, scanninger, plejehjemsnotater, fys, ergo osv. Der er en 7 dages frist og lægen bør tilbyde hjælp til at forstå fagord.

žNærmeste pårørende til afdøde har ikke ret til aktindsigt, men ret til visse oplysninger forudsat det ikke antages at stride imod afdødes ønsker, herunder oplysninger om sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde.

Undtagelser fra aktindsigt gælder for forældre til mindreårige/umyndige, hvis der skønnes at være afgørende hensyn at tage til den unge patient (15-17-årige).


Sidst opdateret 24. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.