Absolut risikoreduktion

Sharing is caring

Hyppighed i kontrolgruppen – Hyppigheden i forsøgsgruppen.

ARR = Dk – Db = CER – EER

Eksempel

I eksemplet nedenunder er angivet et forsøg med en ny farmakologisk behandling af en sygdom. Den nye behandling kaldes for interventionsgruppen og den gamle behandling for kontrolgruppen.

Interventionsgruppen Kontrolgruppen
Død 24 40
Ikke-død 43 23
Total 67 63

EER beregnes:

EER = 24/67 = 36%

CER beregnes:

CER = 40/63 = 63%

ARR beregnes:

ARR = CER – EER = 63%-36% = 27%


Sidst opdateret 3. november 2016