Vederlagsfri fysioterapi

Sharing is caring

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom jf. Diagnoselisten i Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2017.

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til skal alle følgende henvisningskriterier være opfyldt:

 • Man har et svært fysisk handicap eller man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom og diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.
 • Tilstanden er varig
 • Man har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten i SST’s vejledning

Følgende diagnoser er IKKE omfattet af ordningen:

 • Artrose
 • Diskusdegeneration/diskusprolaps
 • Osteoporose
 • Ablatio mammae
 • Whiplash
 • Bækkenløsning
 • Hypermobilitet
 • Fibromyalgi
 • Myoser
 • Mb. Scheuermann
 • Kroniske erhvervede lungesygdomme fx KOL.
 • Funktionsnedsættelse, som følge af generel udviklingshæmning, alder eller smerter alene

Sidst opdateret 21. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.