Urosepsis

Sharing is caring

Urosepsis er en urinvejsinfektion der komplicerer sig til bakteriæmi og sepsis. Det udvikles hyppigt efter instrumentering af urinveje hos patient med inficerede urinveje, eller ved obstruktion eller som komplikation til akut pyelonefritis.

Diagnose

Vækst af samme bakterie i urin og blod med sepsis. Patienter er medtagne og tilstanden kan kompliceres med septisk shock.


Sidst opdateret 12. januar 2017