Type II nuklear receptor

Sharing is caring

Type II nukleare receptorer er en nuklear receptor som opholder sig konstant i cellekernen, både ved binding og uden binding til ligand. De binder som hetero-dimers (f.eks. med RXR) til DNA. Når der ikke er bundet en ligand, danner de komplekser med corepressor proteiner. Når der er bundet en ligand, sker der en dissociation af corepressor proteinerne og en tiltrækning af coaktivator proteiner. RNA polymerase tiltrækkes også, hvilket fører til en transcribering af DNA til messenger RNA.

Eksempler på type II nukleare receptorer er retinoidsyrereceptorer, retinoid-X-receptorer, thyroidhormonreceptorer (TR) og PPAR-γ.

In the absence of ligand, the TR is bound to corepressor protein. Ligand binding to TR causes a dissociation of corepressor and recruitment of coactivator protein which in turn recruit additional proteins such as RNA polymerase that are responsible for transcription of downstream DNA into RNA and eventually protein which results in a change in cell function.


Sidst opdateret 18. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.