Turbulent strømning

Sharing is caring

Turbulent strømning er en væskestrømning hvor blodets partikler ikke kun bevæger sig parallelt med karaksen, men også vinkelret herpå. Opstår hvis strømningshastigheden overstiger en vis kritisk grænse. Se også laminær strømning.


Sidst opdateret 11. juli 2016