Tumormarkør

Sharing is caring

Tumormarkører kan sige noget om tumors størrelse og biologi. De er nogle komponenter i blodet, hvis koncentration kan relateres til en specifik tumor og denne progression. De er enten dannet af tumorceller selv eller af værtorganismen som svar på en voksende tumor.

Klinisk kan de anvendes til:

 • Screening
 • Bedømmelse af tumors stadium og udvikling
 • Bedømmelse af patientens prognose
 • Vejledning i terapivalg
 • Bedømmelse af behandlingseffekt
 • Recidiv-overvågning

Eksempler på tumormarkører:

 • Prostata specifikt antigen (PSA)
 • Alfa-føtoprotein
 • Humant Choriongonadotropin (hCG)
 • CA-125
 • Carcinoembryonalt antigen (CEA)
 • Calcitonin
 • M-komponent

Sidst opdateret 19. juni 2017