Transition state

Et transition state eller overgangstilstand er en tilstand som en reaktion skal bringes i, for at reaktionen kan forløbes. Det er den tilstand med det højeste energiniveau.


Sidst opdateret 9. juli 2016