Torisel

Sharing is caring

Torisel er et cytostatikum der består af det aktive stof Temsirolimus.

Virkningsmekanisme

Selektiv hæmmer af mTOR.

Bivirkninger

Mest almindelige bivirkninger er anæmi, trombocytopeni, kvalme, stomatit, opkastning, diarré, udslæt, acne, kløe, hudforandringer, anoreksi, ødem perifert og af ansigt og asteni. Alvorlige men mere sjældne bivirkninger er allergiske reaktioner, hyperglycæmi / glucoseintolerens, infektioner, interstitiel lungesygdom, hyperlipædimi, intracerebral blødning, nyreinsufficiens, tarmperforation og komplikationer ved sårheling.

Farmakokinetik

Metaboliseres til aktive metabolitter, bl.a. sirolimus. Halveringstid for temsirolimus og sirolimus er hhv. 17 og 73 timer. Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere bør undgås. Temsirolimus hæmmer P-glycoprotein.


Sidst opdateret 13. november 2016