Toksisk epidermal nekrolyse

Sharing is caring

Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er en sjælden, akut, livstruende hudsygdom, som viser sig ved udbredt afløsning af epidermis og mucosa ledsaget af feber og varierende grad af organinvolvering. Tilstanden er oftest lægemiddelinduceret og tidlig diagnose, seponering af udløsende lægemiddel og relevant supplerende behandling er afgørende for, om patienten overlever.


Sidst opdateret 15. juni 2017