Tillægsstoffer

Tillægsstoffer, hjælpestoffer eller excipients er de indholdsstoffer i et lægemiddel, der ikke er det aktive stof. Det kan f.eks. være stoffer der fungerer som bindemiddel, fyldsstof eller justerer pH i formuleringen. De generelle årsager til at det er nødvendigt at anvende tillægsstoffer er bl.a.:

  • at gøre det nemmere at få det aktive stof frem til dets target.
  • at øge doseringscompliance, f.eks. ved depotformuleringer.
  • at forbedre konsistensen.
  • at øge biotilgængeligheden af lægemidlet.
  • at øge stabiliteten af det aktive stof.

Yderligere info

Ofte anvendte tillægsstoffer

Eksempler på tillægsstoffer anvendt i lægemidler er:


Sidst opdateret 28. juni 2016