Tilknytningsforstyrrelse

Sharing is caring

Tilknytningsforstyrrelse er en forstyrrelse i tilknytningen mellem det nyfødte barn og dets forældre.

Årsager

 • For tidlig fødsel
 • Medfødte sygdomme hos barnet
 • Psykisk sygdom, depression hos mor
 • Misbrug
 • Fattigdom
 • Vold i familien

Diagnose

Der anvendes Ainsworth’ standardiserede test af tilknytning, hvor barnets reaktion og tilknytningsadfærd observeres i testens forskellige faser[4]. Det observeres hvordan barnet søger beroligelse, omsorg og trøst i samspil med mor, når barnet bliver ladt alene, når en fremmed kommer ind og når mor vender tilbage.

Der foretages observation af forældr/mor-barn samspil, feks. ved Parent-Child Early Relational Assesment  (PC-ERA).

ICD 10

 • F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
 • F94.2 Uselektiv, uhæmmet tilknytnings og kontaktform

Differentialdiagnoser

 • Autisme
 • Mental retardering
 • ADHD
 • Adfærdsforstyrrelse
 • Andre emotionelle vanskeligheder

Referencer

 1. Børnepsykiatri (CU-M8)
 2. Mor og barn i konversation
 3. Mor og barn læser
 4. Ainsworth’ standadiserede test af tilknytning
 5. Case med Xiomara

Sidst opdateret 26. november 2016