Tidsmæssige og aldersafhængige hysterektomi-korrigerede livmoderhalskræft incidens i Danmark

Sharing is caring

Referat af “The temporal and age-dependent patterns of hysterectomy-corrected cervical cancer incidence rates in Denmark: a population-based cohort study” af Hammer et. al.

Referat

Indledning: Hysterektomi er en almindelig gynækologisk procedure, men incidensen af total og subtotal hysterektomi varierer meget fra land til land, efter alder og over tid. Siden kun kvinder med en intakt livmoderhals har risiko for livmoderhalskræft, kan incidensen for livmoderhalskræft underestimeres, hvis hysterektomerede kvinder ikke fjernes fra nævneren. Disse forskere beskriver det tidsmæssige og aldersafhængige mønster i livmoderhalskræft i Danmark før og efter korrektion for hysterektomi.

Metode: Forskerne brugte data fra nationale registre, hvor de beregnede ukorrigerede og hysterektomi-korrigerede livmoderhalskræft incidens for kvinder over 20 år i perioden fra 2000-11. De hysterektomi-korrigerede incidenser blev beregnet ved at trække aldersdifferencen fra hysterektomi-tidspunktet fra i nævneren.

Resultat: Den totale ukorrigerede incidens for livmoderhalskræft var 17,8/100.000 person-år (95% CI 17,3-18,3). Efter korrektion for hysterektomi, steg incidensen med 8,4% til 19,3/100.000 person-år (95% CI 18,8-19,9). Den højeste ukorrigerede incidens blev set ved kvinder i alderen 35-39 år, hvor maksimum var ved 24,4/100.000 person-år, mens den højeste hysterektomi-korrigerede livmoderhalskræft incidens blev set ved kvinder i alderen 75-79 år (29,4/100.000 person-år). Over tid havde kvinder over 60 år den højeste hysterektomi-korrigerede livmoderhalskræft incidens.

Ukorrigerede og hysterektomi-korrigerede incidens for livmoderhalskræft opdelt efter alder i Danmark i perioden 2000-11. Korrigeret for kendte hysterektomi-tilfælde udfra Patientregistreret fra 1977-2011, samt tre forskellige modeller: Lov-level case (2000-11), Main case (1977-2011) og High-level case (1977-86).

Konklusion: Korrigerede hysterektomi incidens resulterede i en højere livmoderhalskræft incidens, og peaket shiftede fra 35-39 år til 75-79 år. Over tid havde kvinder over 60 år den højeste risiko for livmoderhalskræft. Da kvinder over 60-65 år har en høj incidens i den alder, hvor de ikke længere tilbydes screening kan det være relevant at revidere retningslinjerne for screening.

Omtalt

Referencer

Hammer A, Kahlert J, Rositch A, Pedersen L, Gravitt P, Blaakaer J, et al. The temporal and age-dependent patterns of hysterectomy-corrected cervical cancer incidence rates in Denmark: a population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2017; 96: 150–157.


Sidst opdateret 4. juni 2017

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.