T-celle receptor

Sharing is caring

En T-celle receptor (TCR) er en receptor på T-lymfocytter som specifikt kan binde til et specielt antigen. Disse dannes på T-lymfocytten under modningen i Thymus.

I modsætning til B-cellereceptoren (og antistofferne) som genkender ”deres” specifikke antigen som en struktur der er eksponeret og kan være et frit, opløst molekyle, så kan T-cellereceptoren kun genkende et kort peptid, præsenteret i bindingskløften på et MHC-molekyle. T-celler kan altså kun genkende peptider, stammende fra proteiner, der først skal være processeret (dvs proteinet skal være omdannet til korte peptid-kæder) i en antigen-præsenterende celle (en dendritcelle, en makrofag, eller en B-lymfocyt). Og T-cellereceptoren eksisterer kun membranbundet, ikke – som B-celle receptoren – i en secerneret form. T-cellernes funktioner består derfor altid i cellulære interaktioner med andre celler.


Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.