Superantigener

Sharing is caring

Superantigener binder sig først MHC II til α eller β kæden i nærheden af peptidbindingskløften, hvorefter de krydsbinder til og danner bro mellem MHC Klasse II-molekyler og TCR (via Vβ, først og fremmest på HLA-DP). Bindingen til TCR omfatter ikke selve peptid-bindingskløften, og bindingen af superantigen vil bevirke at en stor population af T-lymfocytter (først og fremmest TH1) stimuleres (5-25%). En infektion hvori indgår et superantigen kan være livstruende på grund af af en cytokinstorm først via dannelse af INFγ og TNFα som kan yderligere aktivere makrofager og bevirke blodtryksfald med shock.


Sidst opdateret 17. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.