Stofmisbrug

Sharing is caring
Fald i D2 receptorer for misbrugere
Fald i D2 receptorer for misbrugere

Stofmisbrug er misbrug af stoffer som:

 • Opiater
 • Amphetamin
 • Kokain
 • Ecstasy
 • Ethanol
 • Koffein
 • Nikotin
 • Benzodiazepiner
 • Barbiturater
 • Solvent
 • Phencyclidin
 • Cannabis

De forskellige stoffer har forskellige targets i kroppen, men de aktiverer generelt de samme mekanismer – nemlig aktivering af meso-corticale og meso-limbiske dopaminerge kredsløb. Disse stoffer medfører ofte en større og længerevarende dopaminfrigivelse.

 • Dopaminfrigivelse fra Nc. accumbens er koblet til indlæring og en belønningsfølelse.
 • Dopaminfrigivelse fra Striatum er koblet til indlæring og afhængighedsskabende adfærd.

Ved stofmisbrug ses et signifikant fald i kroppens D2 dopaminreceptorer.

Karakteristika

Ved stofmisbrug opstår der ofte afhængig der er karakteriseret ved:

 • En craving hvor man tvinges til at indtage stoffet efter længere tids misbrug.
 • Beløning når man indtager stoffet (ofte medieret af dopamin).
 • Når man stopper med at indtage stoffet fås et withdrawel syndrom (abstinenser).

Det er også karakteristisk ved stofmisbrug at man opnår tolerance, dvs. at der med tiden skal en større og større dosis til at opnå samme effekt. Man ser også at en tilpasning af den fysiologiske tilstand udvikles for at kompensere for en kontinuerlig udsættelse for stoffet.

Stadier

Man kan inddele misbrug i 4 stadier:

 1. Start på misbrug hvor man gør det for en belønning.
 2. Fortsættelse af misbrug for tolerance og afhængighed.
 3. Start på stop af misbrug hvor der ses abstinenser.
 4. Fortsættelse af stop af misbrug hvor der kronisk ses en craving efter stoffet.

misbrug

Test for stoffer

Hvis man f.eks. har indtaget kokain, mens hårcellerne blev dannet, vil små mængder af stoffet være tilbage i de døde hårceller. På denne måde kan man få et indtryk af, hvilke rusmidler personen tidligere har indtaget.

Fremgangsmåden er den, at man tager en hårlok og lægger den mellem to stykker klisterpapir, markerer den ende, der har været tættest ved hovedbunden, og derefter klipper hårlokken op i længder af ½ cm. Da hår normalt vokser 1 cm. pr. måned, vil ½ cm. svare til ca. 14 dages hårvækst. Ved at teste for rusmidler i hver af de afklippede stykker, kan man få en profil af personens rusmiddelforbrug for hver 14 dage over en periode, der svarer til hårets længde.

stoffer-symptomer

Statistik

Hvert år dør 1.000 danskere med en diagnose relateret til stofmisbrug, svarende til 2 % af alle dødsfald. Der mistes hvert år 28.000 leveår, og danskernes middellevetid reduceres med 3-5 måneder. Derudover belastes hospitalerne hvert år med 4.000 indlæggelser, 1.500 skadestuebesøg og 6-7.000 ambulante besøg. Hvert år er der 100 tilfælde af helbredsbetinget førtidspension relateret
til stofmisbrug [1]http://www.si-folkesundhed.dk/upload/risikofaktorer_def.pdf.

Stofmisbrug medfører et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på 106 mio. kr. til behandling af stofmisbrugsrelaterede lidelser. Sundhedsvæsenet opnår en årlig besparelse på 115 mio. kr. som følge af tidlig død og sparet fremtidigt forbrug. Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger relateret til stofmisbrug er således under nul [2]http://www.si-folkesundhed.dk/upload/risikofaktorer_def.pdf.

References

References
1, 2 http://www.si-folkesundhed.dk/upload/risikofaktorer_def.pdf

Sidst opdateret 23. december 2016