Sternale vinkel

Sharing is caring

Den sternale vinkel eller angle of Louis er et vigtigt område på thorax. Det er et led der dannes mellem manubrium sternum og corpus sternum. Det markerer også hvor brusken til costa 2 findes. Herudover svarer det også til:

  • Diskus mellem T4 og T5.
  • Carina tracheae
  • Ductus thoracicus passerer fra højre til venstre bag oesophagus i dette niveau
  • Lig. arteriosum
  • n. laryngeus recurrens løber rundt om arcus aorta.

Man finder den sternale vinkel ved at placere sin finger på halsen. Så palperer man nedad, til man mærker toppen af manubrium sternum. Så fortsættes ned indtil der kommer en lille forhøjning. Denne forhøjning er den sternale vinkel.


Sidst opdateret 19. juni 2017