Stemmen

Sharing is caring

Stemmen er den funktion mennesker bruger til at tale med hinanden. Den består af en energikilde, lydkilde, resonansrummet og artikulatorer.

Energikilden kommer af at skabe aerodynamisk kraft. Lydkilden kommer ved at stemmelæberne omdanner aerodynamisk kraft til akustisk kraft. Resonansrummet omdanner lyden til stemmeklang og som akulatorer anvendes tunge, læber og den bløde gane.

Selve omdannelsen fra aerodynamisk kraft til akustisk kraft sker således:

  • Luftttrykket åbner det nederste af stemmelæberne
  • Lufttrykket åbner det øverste af stemmelæberne
  • Det nederste af stemmelæberne suges mod hinanden, herefter det øverste
  • De luft pulse der sendes videre resulterer i lyd, som omdannes til stemme i resonansrummet

Grundtonen bestemmes af frekvensen af stemmelæbernes randkantssvingninger. Afhænger af stemmelæbens masse og længde. Resonansrummet modulerer grundtonen og giver stemmen klang og karakter. Ved artikulation (udtale) opstår meningsgivende tale. Stemmestyrken afhænger af lufttryk og muskelspænding.


Sidst opdateret 19. juni 2017