Spiseforstyrrelser

Sharing is caring

Spiseforstyrrelser er sygdomme hvor der er en forstyrrelse i ens kropsopfattelse og spisning. Et eksempel er:

 • anorexia nervosa
 • bulimia nervosa
 • binge-eating disorders (tvangsoverspisning)

Anorexia nervosa

 • Vægttab ≥ 15 % af forventet vægt eller BMI ≤ 17,5.
 • Vægttabet er selvinduceret (undgå fedende mad, opkastninger, laxantia, motion, appetithæmmere og diuretica)
 • Forstyrret kropsopfattelse med frygt for fedme.
 • Endokrine forstyrrelser – hypothalomus – hypofyse – gonade axe med amenorrhoe (piger), svækket libido, impotens (drenge).
 • Såfremt præpubertal debut da forsinket pubertet.

Bulimia nervosa

 • Spiseanfald to eller flere gange ugentlig i mere end 3 måneder.
 • Spisetrang
 • Forsøg på at modvirke vægtøgning ved en eller flere af følgende metoder:
  • Opkasning
  • Laxation
  • Faste
  • Afmagringspiller, diuretika, thyreoidin
 • Forstyrret kropsopfattelse med frygt for fedme.

Binge-eating disorders

 • Tvangsmæssig overspisning
 • Oplevelse af kontroltab
 • Ingen vægtregulation
 • Utilfredshed med kroppen
 • Kaotisk spisemønster
 • Fysisk inaktivitet
 • Fedme

Links


Sidst opdateret 18. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.