Selektive substrater

Sharing is caring

Selektive substrater er tilsat forskellige stoffer, der kun hæmmer bakteriers vækst for visse bakterietyper. På den måde kan man foretage en undersøgelse af kun en bestemt type bakterier, selvom der er flere typer til stede.


Sidst opdateret 10. november 2016