Seksuelt overgreb

Sharing is caring

Der findes forskellige definitioner af seksuelt overgreb:

  • Seksuelt overgreb eller en seksuel krænkelse af et barn defineres som alle handlinger passive som aktive, hvor den voksne inddrager barnet i seksuelle relationer eller kontakter uden tanke for, om barnet lider overlast og uden tanke for, hvordan barnet opfatter og forstår overgrebet.
  • Seksuelt misbrug af et barn sker, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til og derfor ikke kan give sin tilladelse til, og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale eller retslige normer.

Referencer

  1. Det truede barn (F-M8)

Sidst opdateret 27. november 2016