Screening

Sharing is caring

Undersøgelse af symptomløse raske individer mhp. tidlig diagnostik af truende sygdom og afbødning af manifest sygdom.

Deler folk op i:

 • En højrisiko gruppe, der skal undersøges nærmere
 • En lavrisiko gruppe, der ikke skal undersøges videre

Programmet omfatter mange mennesker, som føler sig raske, mhp. at finde de (få) syge.

WHO’s principper for screeningsprogrammer

 • Sygdommen skal være et vigtigt sundhedsproblem.
 • Der skal være en accepteret behandling for sygdommen.
 • Det skal i praksis være muligt at stille diagnosen og behandle sygdommen.
 • Sygdommen skal kunne opspores, før den bryder ud eller i et meget tidligt stadium.
 • Der skal være en egnet test eller undersøgelsesmetode.
 • Testen skal være acceptabel for deltagerne i undersøgelsen.
 • Sygdommens forløb, hvis den ikke behandles, skal være velkendt.
 • Det skal være klart defineret, hvornår man skal behandles.
 • Omkostningerne ved opsporing af sygdommen skal stå i et rimeligt forhold til sundhedsvæsnets samlede udgifter.
 • Screeningsundersøgelsen skal gentages flere gange i livet og ikke kun foretages én gang

Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.