Rotator cuff lidelse

Sharing is caring

Rotator cuff lidelse er tendinitis i sener fra musklerne i rotator cuff, dvs. m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis og m. teres minor.

Forekomst

Prævalensen er 10-20% for skuldersmerter, hvoraf det skønnes at 50% er rotator cuff lidelse.

10% af 50-60 årige og 50% af personer over 80 år har hel eller delvis supraspinatus ruptur. Halvdelen får symptomer i løbet af 5 år.

Diagnose

Diagnosen stilles ved at der ses smerter ved palpation af musklerne.

Man kan udføre disse tests:

  • Positiv smertebue ved 70-110 grader.
  • Impingementtest

Der udføres også test med modstand, så man tester muskelstyrken.

Billeddiagnostisk kan der tages røntgen, der kan vise osteofytter, kalkaflejringer sekundært til inflammation i leddet. Der kan også tages UL. MR er facit!.

Behandling

  • Aflastning – kulde/varme modaliteter
  • Smertestillende medicin
  • Træning
  • Glukokortikoid injektion(er)
  • Akromioplastik
  • Senerekonstruktion

Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.