Revers transcription

Sharing is caring

Revers transcription er den modsatte proces af transcription hvor DNA laves om til RNA. Ved revers transcription omdannes en form for RNA til en form for DNA

Dette foregår f.eks. i nogle virus som f.eks. HIV hvor et enzym revers transcriptase omdanner RNA til DNA der indkorporeres i værtscellens DNA.

Det foregår også kommercielt hvor man omdanner mRNA til cDNA. Dette kan så indsættes i bakteriers cirkulære genom, hvor det transcriberes så man får det ønskede produkt. Man bruger cDNA i stedet for DNA, da bakterier ikke kan aflæse introns.

Processen foregår ved at man tilsætter enzymet revers transcriptase der laver en komplementær streng til mRNA kaldet sssDNA. Efterfølgende laver DNA polymerase en komplementærstreng til denne og vi har cDNA.


Sidst opdateret 12. juni 2017