Retina

Sharing is caring

Retina er den del af øjet, hvor der sidder synsreceptorer. Den er opbygget i 10 lag, der hedder:

  1. Indre grænselag.
  2. Nervefiberlaget.
  3. Gangliecellelaget.
  4. Indre plexiforme lag.
  5. Indre kernelag.
  6. Ydre plexiforme lag.
  7. Ydre kernelag.
  8. Ydre grænselag.
  9. Fotoreceptorlag.
  10. Retinale pigmentepitel (RPE).

Den funktionelle inddeling er Neuroretina (lag 1-9) og RPE (lag 10).


Sidst opdateret 22. maj 2017