Renovaskulær hypertension

Sharing is caring

Renovaskulær hypertension er en potentiel reversibel årsag til sekundær hypertension. Det kan skyldes:

  • Aterosklerotisk renovaskulær sygdom med aterosklerose i aorta omkring afløbet til a. renalis der kan progrediere til stenose. Nyrerne autoregulering øger angiotensin II der øger systemisk blodtryk og kontraherer nyrernes efferente arterioler, og øger GFR ved at øge filtrationstrykket. Medører tab af nyrefunktionen samt behandlingsrefraktær hypertension.
  • Fibromuskulær dysplasi der er en arteriel sygdom, der kan ramme alle steder, men de fleste tilfælde i nyrerne. Rammer overvejende kvinder. Læsionen strækker sig rundt om karrene, og ved arteriografi ligner de en perlekæde. Kan udvikle sig til aneurisme, ruptur, dissektion og emboli.

Data

  • Synonymer: Nyrearteriestenose

Sidst opdateret 14. januar 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.