Recruitment

Sharing is caring

Recruitment er det abnorme forstærkningsfænomen, hvor der samtidig med øget høretærskel er øget følsomhed for kraftige lydpåvirkninger. Det skyldes formentlig et helt eller delvist bortfald af de ydre hårceller i det cortiske organ, som varetager hørelsen for lavere intensiteter. Desuden også en dynamisk forvrængning af lydbilledet, da de indre hårceller ikke har den samme frekvensafhængige lydregistrering som de ydre hårceller. Denne subjektive fornemmelse af lydstyrke kaldes for loudness, og recruitment-fænomenet manifesterer sig som en abnorm loudness-funktion.


Sidst opdateret 15. maj 2017