QRS-kompleks

Sharing is caring

QRS-komplekset er en del af EKG og består af:

 • Q-takken
 • R-takken
 • S-takkenVarigheden af QRS-komplekset er typisk 0,12 sekunder, dvs. 3 små tern på et EKG. Enhver ændring i overledningen mellem atrierne og ventriklerne vil breddeøge QRS-komplekset.

  QRS-komplekset repræsenterer ventriklernes sammentrækning. Ventrikelmassen er relativt stor, hvilket giver et kraftigere udslag i EKG’et, når ventriklerne depolariseres. Q-takken er betegnelsen på første del af QRS-komplekset, hvis udslaget går nedad (negativt udslag i forhold til den isoelektriske grundlinie). R-takken er betegnelsen på udslaget over grundlinien (positivt udslag) i QRS-komplekset, som evt. kan forudgås af en Q-tak. S-takken er betegnelsen for ethvert udslag under grundlinjen, som følger efter R, hvad enten der har været en forudgående Q-tak eller ej.

  Små QRS udslag kan være udtryk for perikardievæske. Store udslag kan indikere venstre ventrikel hypertrofi.

  Tolkning

 • Breddeøget QRS-kompleks indikerer fejl i den intraventrikulære overledning – ses i grenblok og komplekser der genereres i ventrikelmuskulaturen.
 • Øget højde af QRS-kompleks er tegn på ventrikulær hypertrofi.

Sidst opdateret 15. november 2016