Ptose

Sharing is caring

Ptose er når øvre øjenlågs kant hænger for langt ned. Hos ældre kan der opstå en form der kaldes senil ptose. Normalt vil øvre øjenlågs kant være 1-2 mm under limbus. Ved ptose kan pupillen overlappes. Årsager til ptose er involution af levatoraponeurose, oculomotoriusparese, Horner’s syndrom, myastenia gravis, m.m. Behandlingen sker af den tilgrundliggende årsag, der evt. kan være en operation.


Sidst opdateret 22. maj 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.