Psoriasis

Sharing is caring

Psoriasis er en kronisk, recidiverende, inflammatorisk hudsygdom med velafgrænsede, erythematøse, skællende, infiltrerede elementer i huden, oftest ekstensorsiderne af ekstremiteterne, nates i crena ani, hårbund og negle.

Forekomst

  • Ca. 2-3 % af befolkningen
  • Debuttidspunkt: 15-25 år og 50-60 år (bimodal).
  • Ca. 60% af psoriasisptt. er generet næsten hele tiden
  • Kønsratio ca. 1:1, men kvinder debuterer tidligere

Ætiologi

Arvelig disposition (polygen arvegang)

  • 15% risiko hvis en af forældrene har psoriasis
  • 50% risiko hvis begge forældre har psoriasis

Der er flere endnu ikke identificerede gener. Der findes ingen simpel gen-test, men PSORS1 locus (bl.a. HLA klasse I Cw6) er dog overrepræsenteret hos patienter med psoriasis. Dette ses ved 90% af patienter med tidlig debut og 50% af patienter med sen debut samt 7% i baggrundsbefolkningen.

Ved psoriasis er keratinocytomsætningen 10-20 x hurtigere end i normal hud og modningen af keratinocytterne forstyrret. Psoriasiselementerne indeholder store mængder aktiverede T-lymfocytter – TH17 cellen den centrale effektor celle (T-celle drevet / medieret sygdom). Autoantigener dannes i huden og aktiverer lymfocytterne til dannelse af inflammatoriske cytokiner – ond cirkel. Kan sandsynligvis trigges af miljøfaktorer (virus / bakterie antigener).

Behandling

Førstevalg til systemisk behandling af psoriasis er methotrexat.

Sidst opdateret 15. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.