Piskesmæld

Sharing is caring

Piskesmæld er en form for nakkesmerter, der ses efter traume. Piskesmæld kaldes også for piskesmældsskade, whiplash eller WAD. WAD er egentlig de komplikationer der kan komme efter et piskesmæld.

Diagnose

Akut whiplash-betingede følger kan dels inddeles efter Quebeck Task Force’s klassifikationen i 5 grupper:

Stadie Klager Objektive fund
0 Ingen Ingen
1 Smerte, stivhed eller ømhed Ingen
2 Smerte, stivhed eller ømhed muskulo-skeletale objektive fund
3 Smerte, stivhed eller ømhed neurologiske objektive fund
4 Smerte, stivhed eller ømhed brud eller dislokation

Mekanisme

Selve traumet er langt oftest påkørsel bagfra, idet hovedet herved kastes bagud i forhold til kroppen – så langt som en ofte dårligt justeret nakkestøtte tillader. Den bagudgående bevægelse efterfølges gerne af en fremadrettet bevægelse, således at hele bevægelsen ligner et piskesmæld.

piskesmaeld

Den bagudrettede bevægelse sker i et mønster, der afviger fra naturlig bagoverbøjning af nakken, idet hovedet først parallelforskydes bagud, så halshvirvelsøjlen initialt danner en Sform med fleksion i de øvre segmenter og ekstension i de nedre. Dette er vist både på frivillige forsøgspersoner og på afdøde.

Det er fysiologisk muligt at kontrahere musklen i løbet af den tid, piskesmældsbevægelsen foregår. Men det kræver, at man er opmærksom, hvorfor de fleste whiplash-bevægelser formentligt sker uden aktiv muskelbevægelse.

Behandling

Der er de senere år publiceret en del forskning på området, men endnu er der ikke fundet blot tilnærmelsesvis fyldestgørende svar på sammenhæng mellem skadesmekanisme og symptomer, eller på hvordan personer der har været udsat for et WL-traume mest optimalt behandles.

Komplikationer

Flere studier beskriver ændret kinestetisk sans efter WL-traume. Dette er påvist hos pt. med kroniske symptomer, og det konkluderes, at der i denne patientgruppe findes nedsat præcision, når bestemte hovedpositioner skal findes. Dette tolkes som tegn på nedsat proprioception i nakken. Det er endnu uvist, hvor tidligt disse forandringer kan påvises, om det foresages af perifære receptorer eller ved centrale mekanismer, eller om de overhovedet har betydning for udvikling af kronicitet.

Konkluderende kan der sjældent påvises en konkret skade (noget abnormt) hos akutte WL-ramte, og de fund man man gjort hos nogle af dem med WAD er svære at tolke.


Sidst opdateret 23. december 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.