Patomimi

Sharing is caring

Patomimi er en abnorm psykisk tilstand, hvorunder en person forsætligt påfører sin krop skade for herved at efterligne symptomer ved legemlige sygdomme. Skaden kan ske ved ætsning, indtagelse af forurenet drikkevand eller lægemidler, der kan medføre blødninger i mave-tarm-kanal osv.


Sidst opdateret 14. juni 2017