P-piller

Sharing is caring

P-piller er en form for prævention. Der findes både monofasiske p-piller og flerfasiske p-piller. Herudover findes de både som tabletter, plastre og vaginalring (Nuvaring).

Virkningsmekanisme

P-piller hæmmer gonatropinudskillelsen og dermed ægløsningen. Det påvirker både slimhinden i uterus og cervix.

Blødningsmængden bliver reduceret og det samme gælder dysmenorré. Hvis man har akne, bedres dette ofte.

Risiko

P-piller er 92-99% sikre. Usikkerheden skyldes opkastninger, diarre og anvendelse af antiepileptika.

Cancer

Den samlede cancerrisiko ved anvendelsen af p-piller er let nedsat med ca. 12%. Risikoen for mammacancer øges, mens risikoen for ovariecancer, colorektalcancer og endometriecancer sænkes. Den øgede risiko for mammacancer forsvinder 10 år efter seponering.

DVT

Risikoen for dyb venetrombose (DVT) er en smule forøget hvis man bruger p-piller. Hvis man tager p-piller med højt østrogenindhold har man en risiko der er 6-8 gange højere og p-piller med lavt østrogenindhold giver en risiko der er 3-4 gange højere end normalt. En gravid kvinde har en risiko der er 12 gange højere, dvs. risikoen ved brug af p-piller er mindre end den er for gravide. Risikoen for blodpropper er lavere for 2. generations p-piller end for 3. og 4. generations p-piller.

De relative risici kan godt nogle gange give et forkert billede af hvor stor risikoen egentlig er, og derfor kan det være anvendeligt at huske på de absolutte risici. Den er normalt i befolkningen 4-5 ud af 100.000 kvinder. For kvinder der tager p-piller med højt østrogenindhold er den absolutte risiko 24-50 ud af 100.000 og med lavt østrogenindhold er den 12-20 ud af 100.000.

Kontraindikation

Absolutte kontraindikationer

 • Tidligere tromboembolisk lidelse
 • Diabetes med komplikationer
 • Hypertension med komplikationer
 • Koagulopatier (Faktor V Leiden (homozygot), protein C/S-mangel, antitrombinmangel)
 • Tidligere eller aktuel mammacancer
 • Migræne med aura eller fokale symptomer
 • Parenkymatøs leverlidelse

Relative kontraindikationer

 • Høj alder (over 35 år)
 • Højt blodtryk (over 140/90)
 • Rygning
 • BMI høj (over 30)
 • Migrænelignende hovedpine
 • Varicer

Referencer

 1. Antikonception og abort (F-M9)

Sidst opdateret 4. december 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.