Ortostatisk hypotension

Sharing is caring

Svimmelhed evt. besvimelse ved overgang fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. Skyldes reduktion i systolisk blodtryk på mere end 20 mmHg og/eller fald i diastolisk blodtryk på mere end 10 mmHg. I den praktiske vurdering indgår udelukkende ændringerne i det systoliske blodtryk.

Ved skift fra liggende til stående stilling sker forskydninger i blodvolumet. En række regulatoriske mekanismer træder i kraft, styret via receptorer lokaliseret ved sinus caroticus og i arcus aortae. Sympaticus-tonus øges med karkontraktion til følge, vagustonus på sinusknuden reduceres, og hjertefrekvensen øges.

Årsager

Hos ældre og hos patienter med lidelser i det autonome nervesystem kan denne vasomotoriske refleksbue være ændret med symptomgivende blodtryksfald til følge.

  • Medikamenter (thiaziddiuretika, alfablokkere til behandling af prostatismegener, tricykliske antidepressiva, dopaminagonister, morfica og Digoxin).
  • Utilstrækkeligt behandlet hypertension. Optimering af antihypertensiv behandling reducerer risikoen for ortostatisk hypotension.
  • Dehydrering.
  • Langvarigt sengeleje.

Behandling

Udløsende årsager som nævnt ovenfor bør vurderes og justeres. Derudover omfatter behandlingen:

  • Instruktion af patienten i langsomme stillingsskift.
  • Ved langvarig immobilisering i seng tilstræbes, at patienten bringes til ”siddende stilling” så ofte som muligt.
  • Sikre tilstrækkelig væskeindtagelse.
  • Enkelte patienter responderer på kompressionsbehandling af underekstremiteter til knæniveau.
  • Medikamentel behandling anvendes i almindelighed ikke, dog kan der ses effekt af behandling med Tabl. NaCl i store doser, hvis døgnudskillelsen af Na er mindre end 100 mmol. Behandlingen er vanskelig at gennemføre.

Sidst opdateret 18. juni 2017