Omskæring

Sharing is caring

Omskæring er et kirurgisk indgreb hvor forhuden hos en mand eller skamlæberne hos en kvinde skæres væk. Indgrebet kan være medicinsk indiceret, men i de fleste tilfælde er det ikke medicinsk indiceret, men skyldes i stedet religiøse eller kulturelle årsager. Omskæring på ikke-medicinsk indikation af kvinder er ulovlig i Danmark, men stadig tilladt på mænd.

Den danske læge Morten Frisch har i flere år talt kraftig imod omskæring[29], og fået opbakning af både Lægeforeningen og et hav af læger[30-32], lægestuderende[33], sundhedsplejersker[34], jordemødre[35] og flere organisationer[36-38].

Etiske overvejelser

Ved omskæring af ikke-medicinske årsager, rejser der sig nogle etiske overvejelser. Skal man respektere hensynet til religiøs og kulturel frihed – eller skal man respektere hensynet til den kropslige og sexuelle selvbestemmelsesret? En omskæring foretages nemlig ofte når barnet er spæd, uden at barnet selv kan give informeret samtykke – eller når barnet bliver ældre under tvang. Der er derfor af og til debat om hvorvidt det skal være ulovligt at omskære mænd under 18 år. Især efter flere mænd også beretter om deres oplevelse med omskæring[14-25], og 10% fortryder det senere i livet[26].

Komplikationer

En undersøgelse fra Rigshospitalet i 2013 viste, at når drenge bliver omskåret af landets dygtigste børnekirurger, så opstår der komplikationer hos 5% af drengene, oftest i form af blødning eller infektion[7].

Af og til ses der også alvorlige komplikationer i forbindelse med bedøvelsen ved omskæring[8-9].

Der har tidligere været vist en 50% større risiko for at udvikle autisme, skønt dette ikke nødvendigvis er en årsagssammenhæng[11-13].

Alle børn vil miste følsomheden i sin penis[10], og omskæring giver øget risiko for sexuelle problemer ved mændende og deres kvinder[27-28].

Referencer

 1. Omskæring: Hvad skal forhuden egentlig bruges til? (Videnskab.dk)
 2. Høring om omskæring af drengebørn i Folketinget
 3. Introduktion til emnet omskæring på P1
 4. Se video af omskæring på hospital
 5. Se video af omskæring i praksis
 6. Se video af omskæring i hjemmet
 7. DANMEDJ
 8. Ugeskrift for læger
 9. Kristelig Dagblad
 10. Information
 11. Sammenhæng mellem autisme og omskæring
 12. Sagepub
 13. TIME
 14. Sean Ferguson
 15. Kjeld Koplev
 16. Leo Milgrom
 17. Svend Ravn
 18. Niels Plougmann
 19. Jeremy Wilson
 20. Ayhan Al Kole
 21. Ercan Alici
 22. James Ketter
 23. Jonathon Conte
 24. Mand ser tilbage på sin omskæring
 25. 50 mænd beretter om deres omskæring
 26. Meningsmåling af Yougov
 27. Omskæring af mænd giver dårligere sexliv
 28. Oxfordjournal
 29. Morten Frisch: STARTER’s KIT om omskæring
 30. Læger: Omskæring er lemlæstelse
 31. Lægeforeningen: Omskæring bør kun ske efter informeret samtykke
 32. Kritik fra Europa og Canada
 33. Kritik fra FADL
 34. Kritik fra sundhedsplejersker
 35. Kritik fra jordemødre
 36. Kritik fra børneoganisationer
 37. Kritik fra Intact Denmark
 38. Kritik fra Sex og samfund

Sidst opdateret 13. februar 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.