Obligat anaerobe bakterier

Sharing is caring

Obligat anaerobe bakterier vokser kun under iltfrie forhold og dør når der er ilt til stede. Det skyldes at de ikke kan fjerne den toksiske virkning af ilt (ROS) med superoxiddismutase og katalase.


Sidst opdateret 12. juni 2017