NKT-lymfocytter

Sharing is caring

Er en heterogen gruppe af T-lymfocytter, der har membranstrukturer som NK celler, men som har TCR, men med begrænset specificitet. Genkender specielt lipider og glycolipider, der præsenteres på ikke-klassiske MHC-molekyler (CD1).

NKT-celler er en nyligt erkendt type af lymfocytter, som har lighedspunkter med T-lymfocytter, men i øvrigt har overflademarkører der ellers er karakteristisk for NK celler. De har således TCR-komplekser på deres overflade, men de henregnes alligevel til det innate immunsystem. Således er deres T-celle receptor en invariant α/β kæde og denne receptor genkender ikke peptid på MHC men glycolipid siddende på CD1 (et MHC-lignende molekyle). Endelig er deres øvrige udtryk af celle-membran molekyler mere svarende til NK-cellernes, og de modnes ikke til memory-celler. Deres rolle i immunforsvaret er fortsat uklar – men de synes at deltage i forsvaret mod bakterielle infektioner.


Sidst opdateret 15. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.