Nitrater

Sharing is caring

Nitrater er antianginøs medicin der lindrer angina pectoris, Man skelner mellem langsomtvirkende og hurtigtvirkende nitrater.

Virkningsmekanisme

Nitrater virker ved at blive spaltet til NO der er en vigtig vasodilator.

Virker vasodilaterende både på vener og arterier, og sænker derfor preload og afterload og dermed hjertets arbejde og iltbehov.

Ved længere tids brug opstår der tolerance mod anvendelse af nitrater.

Indikation

Anvendes til lindring af angina pectoris eller ved akut hjertesvigt.

Interaktioner

Nitrater virker vasodilaterende og derfor må det ikke gives sammen med potensmedicin, fordi dette forstærker nitraternes virkning.

Eksempler

Langsomtvirkende nitrater

  • isosorbidmononitrat
  • isosorbiddinitrat

Hurtigtvirkende nitrater

  • Nitroglycerin

Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.